Auktioner

Förfallna panter säljs löpande genom Auktionshuset Gomér & Andersson - Nya 

föremål publiceras varje dag

Försäljningen av förfallna panter sker genom samarbete med Auktionshuset Gomér & Andersson, med gedigen brancherfarenhet sedan 1929.

Försäljningen sker på internet med ett auktionsförfarande. Varje utrop är publicerat vanligtvis 11 dagar under publiceringstiden finns möjlighet att bjuda på ett föremål, är bevakningspris uppnått vinner budgivaren med högst anbud.

Till varje utrop finns alltid minst en bild. Givetvis erbjuder Auktionshuset möjlighet att på öppenvisning på plats i Gomér & Anderssons lokaler själv titta på ett föremål under publiceringstiden.

Besöksadress 
Industrigatan 36

013-37 52 10


[+] Om Auktionshuset Gomér & Andersson

Önskar ni nyhetsbrev med med aktuell information från Pantbanken...