• Minsta månadskostnad: 3.25% av lånets kapital
  • Max. månadsränta: 3.25%
  • Minsta återbetalningstid: 3 månader. Max. återbetalningstid: 4 månader.
    Du kan när som helst lösa hela lånet
  • Effektiv ränta vid 4 mån lånetid: 17.5%.
  • Exempel: För ett lån på 1000 kr, som du återbetalar på 4 månader och i tid, skulle det totala beloppet du betalar tillbaka vara 1175 kr.
  • Effektiv årsränta ink. avgifter: 39.9%

Det är värdet av dina varor som är grunden till vår värdering och storleken på lånet som du kan få.

Vi värdesätter andrahandsvärdet på det föremål du lämnar in. Lånebeloppet baseras på den värderingen. Med andra ord är det varans andrahandsvärde som avgör hur mycket du kan låna.

Ett konkret exempel

Ett lån på 3.000 kronor kostar ca 98 kronor i månadsränta (räntan kan variera). Räntan är avdragsgill i din deklaration. Vid lån eller omsättning debiteras en expeditionsavgift på 45 kronor i efterskott. (Jämför gärna med totalkostnaden på små banklån, SMS-lån eller att låna på kreditkort.)