Det är värdet av dina varor som är grunden till vår värdering och storleken på lånet som du kan få.

Vi värdesätter andrahandsvärdet på det föremål du lämnar in. Lånebeloppet baseras på den värderingen. Med andra ord är det varans andrahandsvärde som avgör hur mycket du kan låna.

Ett konkret exempel

Ett lån på 3.000 kronor kostar ca 98 kronor i månadsränta (räntan kan variera). Räntan är avdragsgill i din deklaration. Vid lån eller omsättning debiteras en expeditionsavgift på 45 kronor i efterskott. (Jämför gärna med totalkostnaden på små banklån, SMS-lån eller att låna på kreditkort.)